Všeobecné obchodné podmienky rezervácie

Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 24 hodín vopred, inak bude zákazníkovi účtovaných 50% z ceny rezervácie.

Zákazník, ktorý má hodiny v rozvrhu predplatené a z nejakého dôvodu si nebude môcť hodinu squashu odohrať, môže si rezerváciu zrušiť a to najneskôr 24 hodín vopred. Ak tak spraví, túto hodinu squashu si môže odohrať v iný termín. V prípade nenahlásenia alebo nezrušenia rezervovaného termínu, mu rezervácia prepadá.

Prevádzkovateľ rezervačného systému www.squashlevice.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými objednávkou rezervácie nakladá v zmysle “Zákona č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“.


Spojte sa s nami na facebook-u

Všetky novinky a uplinulé akcie najdete tu

Fotky zo všetkých akcií

Všetky naše pripravované akcie do budúcna

Tenisový klub Ratufa arena Levice Facebook